Yhteystiedot

Seuran toimihenkilöt

Esimies
Professori Tuomas Huumo
thuumo@utu.fi

Sihteeri
FT Duha Elsayed
duha.elsayed@utu.fi

Rahastonhoitaja
FT Riitta Jytilä
riijyt@utu.fi

Seuran muu johtokunta

professori Päivi Lappalainen (I varaesimies)
dosentti Ilmari Ivaska (II varaesimies)
professori Helena Ruotsala
yliopistonlehtori Paula Sjöblom
lehtori Inka Rautiainen
tohtorikoulutettava Tiina Parjanen
opiskelija Atte Huhtala